De STARR-methodiek

Situatie, taak, actie, resultaat en reflectie, of te wel de STARR-methodiek. Een interviewmethode die ook in sollicitatiegesprekken veel gebruikt wordt. Vragen als: “Geef eens een voorbeeld van een probleemsituatie?” “Wat was jouw aandeel daarin?” En: “Hoe heb je het opgelost”, zijn vragen die hierbij gebruikt worden. In deze blog leggen we je precies uit wat het is en hoe je jezelf hierop kunt voorbereiden. Want deze methodiek helpt niet alleen om je antwoorden gestructureerd te presenteren, maar het laat ook zien dat je goed kunt nadenken over je acties en de resultaten of gevolgen daarvan.

De theorie
Door volgens de STARR-methodiek te interviewen, willen jouw gesprekspartners een betrouwbaar beeld van je krijgen. Op deze manier krijgen ze namelijk op een gestructureerde manier inzicht in jouw ervaringen en op welke manier je welke resultaten hebt bereikt. De methodiek bestaat uit 5 stappen. Hieronder een overzicht van mogelijke vragen per stap, later worden de stappen verder uitgewerkt.

Voorbereiding op jouw sollicitatiegesprek
Natuurlijk heb je onze blog met 3 tips voor het perfecte gesprek al uitgebreid bestudeerd en eventueel ook de voorbereiding voor een online gesprek (hoewel wij merken dat de meeste gesprekken toch weer fysiek zijn). In deze blog geven je extra input ter voorbereiding op je gesprek.

Hoewel niet iedere gesprekspartner gebruikt maakt van de STARR-methodiek, is het altijd goed om deze richtlijnen te gebruiken wanneer je voorbeelden geeft uit eerdere werkervaringen. Als je voorbeelden op deze manier toelicht, weet je namelijk zeker dat je het complete plaatje vertelt en geen cruciale informatie achterwege laat. Denk alvast na over welke praktijkvoorbeelden je graag zou willen delen tijdens je sollicitatiegesprek en werk deze voorafgaand aan het gesprek uit, gebruik hierbij de 5 pijlers uit de STARR-methodiek:

  1. Situatie: Bij deze stap beschrijf je de context van de situatie waarmee je te maken had. Vertel over het specifieke probleem, de uitdaging of de gebeurtenis die zich voordeed. Zorg ervoor dat je de situatie duidelijk en beknopt uitlegt, zodat jouw gesprekspartner goed begrijpt wat er aan de hand was. Misschien overbodig maar zorg ervoor dat je de situatie echt hebt meegemaakt, wanneer er wordt doorgevraagd loop je niet vast in je antwoorden. Wat ook handig is dat je een situatie schetst met een positieve uitkomst, je wilt jezelf immers van je beste kant laten zijn.
  1. Taak: Hier leg je uit welke taak of verantwoordelijkheid aan jou was toegewezen binnen die specifieke situatie. Wat werd er van jou verwacht? Door deze pijler te benoemen, toon je aan dat je bewust was van je rol en verantwoordelijkheden in de gegeven omstandigheden.
  2. Actie: Beschrijf vervolgens de acties die je hebt ondernomen om het probleem aan te pakken of de situatie te verbeteren. Wat heb je concreet gedaan? Welke stappen heb je genomen om het doel te bereiken? Hier wil je de nadruk leggen op de vaardigheden en beslissingen die je hebt toegepast om een positieve verandering teweeg te brengen.
  1. Resultaat: Na het uitleggen van je acties, bespreek je het resultaat van wat je hebt gedaan. Wat was het uiteindelijke effect van je inspanningen? Welke resultaten werden behaald? Het benoemen van meetbare resultaten en positieve uitkomsten versterkt je verhaal en laat zien dat je impactvolle bijdragen kunt leveren.
  1. De laatste pijler van de STARR-methodiek is de reflectie. Hier geef je een persoonlijke evaluatie van de ervaring. Wat heb je geleerd? Welke inzichten heb je opgedaan? Hoe heeft deze ervaring je geholpen om te groeien als professional? Het tonen van zelfbewustzijn en leermomenten demonstreert je vermogen om te groeien en jezelf continu te verbeteren.

Voorbeeld
Een voorbeeld uit de praktijk, gecreëerd door ChatGPT. Vraag: “Kun je een situatie beschrijven waarin je als Productieleider te maken kreeg met een productievertraging en hoe je hiermee bent omgegaan?”

  1. Situatie: “Op een gegeven moment werden we geconfronteerd met een onverwachte productievertraging. We hadden een belangrijke klantorder met een strakke deadline, maar een essentieel onderdeel dat we nodig hadden voor de productie was niet op tijd geleverd door onze leverancier.”
  1. Taak: “Mijn taak als Productieleider was om ervoor te zorgen dat we de klantorder toch op tijd konden voltooien. Het was mijn verantwoordelijkheid om een oplossing te vinden en het productieteam te motiveren om de deadline te halen.”
  1. Actie: “Samen met het team heb ik een alternatieve productiestrategie ontwikkeld die gebruikmaakte van voorhanden zijnde onderdelen. Dit hield in dat we sommige productiestappen moesten aanpassen en enkele onderdelen moesten vervangen, maar het zou ons in staat stellen om de deadline te halen.”
  1. Resultaat: “Dankzij de snelle actie en de alternatieve productiestrategie konden we de klantorder op tijd voltooien. De klant was tevreden met het eindproduct en waardeerde onze toewijding om aan hun deadline te voldoen. Bovendien hebben we na dit incident onze processen herzien om beter voorbereid te zijn op toekomstige onverwachte uitdagingen.”
  1. Reflectie: “Deze ervaring was een waardevolle les in het omgaan met onverwachte obstakels en het vinden van creatieve oplossingen. Ik besefte ook hoe essentieel het is om open te communiceren met het team en leveranciers, zodat we als een geïntegreerd geheel kunnen reageren op problemen en succesvolle resultaten kunnen behalen.”

 Ben jij toe aan een (nieuwe) stap in je carrière? Wij helpen je graag en indien gewenst bereiden wij ook het sollicitatiegesprek met je voor. Aarzel niet en bel of mail ons voor een afspraak: 0413 – 729 009 | info@ixxenz.nl

Lees ook: Wat is detachering? (ixxenz.nl)